Snel naar

maandag 13 januari 2020
» ANBI

 

ANBI

maandag 13 januari 2020
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Vanaf 2011 zijn de regels behoorlijk verscherpt en is niet elke vereniging of stichting meer automatisch een ANBI. Na een schriftelijke aanvraag is Stichting Culturele Activiteiten Opsterland door de belastingdienst per 01-01-2020 aangewezen en kunt u uw donaties en gesponsorde bedragen als aftrekpost nemen bij uw belastingaangiftes. Raadpleeg de informatie van de Belastingdienst voor de details.

Naam van de instelling:
Stichting Culturele Activiteiten Opsterland

RSIN:
810767612

Contactgegevens:
Secretariaat
Noed 27
8521 NS  St. Nicolaasga
 
Doelstelling:
Conform Artikel 2 van de statuten:
De stichting heeft ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van culturele activiteiten waaronder met name begrepen het organiseren van een jaarlijks festival voor harmonieorkesten, fanfares en/of brassbands, van solistenconcoursen, concerten en dergelijke.
Beleidsplan:
Het beleidsplan op hoofdlijnen bevat de beschrijving hoe de doelstelling te verwezenlijken. Conform artikel 2 tracht de stichting dit doel te bereiken door het inzetten van alle wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurders:
voorzitter H. Talman-Nicolaī
penningmeester G. Wijnalda
secretaris S. Hoogland
algemeen bestuurslid H.T. de Haan
algemeen bestuurslid  J. Meijer
algemeen bestuurslid M.M. Swart

Het beloningsbeleid:
Stichting Culturele Activiteiten Opsterland kent geen beloningsbeleid voor haar bestuurders omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Juryleden van het festival krijgen een vergoeding conform de richtlijnen van de KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). Docenten krijgen een vergoeding welke gangbaar is in de amateur- muziekbranche.

Verslag van uitgevoerde activiteiten:
Sinds de oprichting is de stichting actief, er wordt zoals gesteld in het beleidsplan, jaarlijks een muziekfestival georganiseerd. Dit is vanaf de oprichting uitgegroeid nu, tot een festival welke 5 ā 6 dagen in beslag neemt en waar in totaal ruim 2500 muzikanten aan deelnemen. Kijk op de agenda voor de actuele activiteiten, of bezoek onze Facebook-pagina.

Financiėle rapportage:
De financiėle rapportages kunt u vinden via onderstaande links.